Pop en Religie (1)
De God van de rock & roll lette even niet op en jawel hoor: weer een nieuwe CD van Phil Collins!
Bestaat God? Houdt hij van rock & roll ? Wat is er mis met Phil Collins? Wat heeft religie met popmuziek (en omgekeerd)?
Om met het laatste te beginnen: Er waren eens Drie Koningen die zich alle drie Koning van de Rock & Roll noemden. De eerste was Koning Elvis. Hij zong in zijn hoogtijperiode in een tv show onverwachts het gospel-lied Peace In The Valley. De tweede koning heette Jerry Lee en als de duvel hem weer eens op de hielen zat, wendde hij zich tot 'that ol' time religion' of tot zijn volle neef, de tv-dominee Jimmy Swaggart.
De derde was een zwarte koning die zich Little Richard noemde. Hij was de uitvinder van het Tutti Frutti gevoel en parttime dominee der Wederdopers.
Awopbopaloobop Alopbamboom! Uit deze oerknal werd een nieuwe religie geboren. En wij noemden haar: Rock & Roll.
Elvis kwam uit Mississippi, Jerry Lee uit Louisiana en Little Richard uit Georgia. Het Amerikaanse zuiden bleek een goede voedingsbodem voor deze nieuwe muziek, zoals eerder voor de blues, waaruit de rock & roll was voortgekomen. Omdat het zwarte artiesten waren die de blues voortbrachten en omdat deze artiesten schaamteloos over seks, drank en gokken zongen, werd deze muziek door de gegoede (blanke) burgerij beschouwd als 'muziek van de duivel.' Maar wie beter luisterde, hoorde dat het psalmen waren.
Laat ik Bono citeren:
'De Psalmen uit de Bijbel waren de eerste bluessongs, omdat je daarin een eerlijke dialoog met God kon vinden. David die God toeschreeuwde: Waar bent U nu ik U nodig heb? Mijn vijanden omringen mij en U noemt Uzelf God? Wat is hier verdomme aan de hand? Dat is de toon van de Psalmen en dat is waar ik de muziek binnenkom.'
Bono is niet alleen beroemd, maar ook gelovig. Toen hem dat onlangs weer eens op de man af werd gevraagd antwoordde hij: 'Ik ben gelovig, maar soms denk ik dat religie pas begint wanneer God - net als Elvis - het gebouw heeft verlaten!'
Toen Bono 33 werd, de leeftijd waarop Jesus aan het kruis stierf voor de zonden der mensheid, vierde hij dit met een feestje in de Rotterdamse Kuip ten overstaan van zo'n vijftigduizend fanatieke volgelingen. 's Avonds trof hij op zijn hotelbed een gigantisch houten kruis aan met vier spijkers en een hamer. Cadeautje van vriend en collega Gavin Friday. Denkt Bono dat hij God is of denkt God af en toe dat hij een beetje Bono is? Hier ken ik een mop over, maar die heeft een erg lange baard. Net als God.